Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of feitelijke dan wel rechtsbetrekkingen in het kader van het bezoek aan, dan wel het bijwonen van feesten bij/georganiseerd door Stichting Afro & Latin Dance. Bij inschrijving van een cursus gaat men akkoord met de Algemene Voorwaarden en de van toepassing zijn de Huisregels voor de duur waarop de cursist lessen volgt bij AfroLatin Passion.

1 Indien de danser om wat voor reden dan ook niet langer deel kan nemen aan de dansavond, bestaat er geen recht op restitutie van (of een gedeelte van) het ticket of een tegoed. Wel is het mogelijk het ticket te verkopen en daarvan melding te maken via het formulier naamswijziging ticket.

2 De bezoekers van Afro&Latin Dance dienen zich correct te gedragen en zich, ook op het door Afro&Latin Dance in gebruik genomen terrein, te houden aan de aanwijzingen/huisregels van de eigenaar, dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.

3. Het betreden van de door Afro & Latin Dance in gebruik genomen ruimte en het deelnemen aan de activiteiten van Afro & Latin Dance, geschiedt geheel op eigen risico.

4 Afro & Latin Dance is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan activiteiten georganiseerd door AfroLatin Passion of als gevolg van het verblijf in de door Afro & Latin Dance in gebruik genomen ruimte.

5 Afro & Latin Dance of de eigenaar van de in gebruik genomen ruimte kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren geraakte of beschadigde zaken.

6 Bezoekers die tijdens een activiteit van Afro & Latin Dance zaken, zowel roerend als onroerend, van Afro & Latin Dance of aan de in gebruik genomen ruimte beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

6.0 Afro & Latin Dance heeft het recht personen op elk gewenst moment zonder opgave van redenen uit te sluiten van (verdere) deelname aan een (vrij) dansavond, feest of andere activiteiten georganiseerd door Afro & Latin Dance. Er zal in geval van uitsluiting geen restitutie van betaalde entree gelden plaatsvinden.